Bachelor of Business Administration

Ondernemend Leren

Ondernemend Leren is ideeën omzetten in daadkracht.

Wat is ondernemend leren voor jou? Leren door te doen, door theorie direct toe te passen in de praktijk. De praktijk is immers de beste leerschool.

Als student bij Inter College Business School draait het om het omzetten van jouw ideeën en jouw talent in daadkracht. Voor een goed idee geldt hetzelfde als voor talent: het heeft pas waarde als je er iets mee doet.

Hard werken en niet opgeven. Doorzetters verwezenlijken hun droom, zo luidt onze visie. Bedrijfsbezoeken, stages, studiereizen en seminars, ze behoren onlosmakelijk bij de studie aan het Inter College.

Naast de colleges en practica bereiden de docenten, die allemaal zelf succesvol ondernemer zijn, jou voor op het bedrijfsleven.

Bel mij!
Wilt u meer weten over deze opleiding en school? Kom eens langs of laat u gegevens achter dan bellen wij u zo snel mogelijk.

 Bel mij

Opbouw studie

Inter College Business School leidt jou op tot allround bedrijfskundige. Elk vak dat we geven is erop gericht om je te laten zien wat er in een bedrijf speelt, hoe je kunt meten of je je doelen bereikt en wat je moet doen om sturing te geven. We leren je hoe je doorzettingsvermogen ontwikkelt, anderen enthousiast maakt en hoe je mensen en middelen bij elkaar brengt om je ideeën uit te voeren. De indeling en de vakken per collegejaar tref je hier aan.

Eerste jaar

In het eerste halfjaar analyseer je een bedrijf en pas je alle kennis van de modules toe op een bedrijfssituatie .
In de tweede helft van het eerste jaar voer je in teamverband een Social Entrepreneurship project uit en organiseer je een reis naar het buitenland. Je zet je kennis om in resultaat en je helpt een organisatie om middelen en mogelijkheden te creëren om hun projecten te uitvoeren.

Tweede jaar

Aan het einde van het tweede jaar loop je drie maanden stage bij een bedrijf. Je doet onderzoek vanuit een concreet probleem en zorgt voor een oplossing. Je presenteert jouw resultaten aan het management. Zo maak je intensief kennis met het echte bedrijfsleven.

 

 

Derde jaar

In het derde jaar leer je hoe je strategische beslissingen moet nemen. Je leert wat erbij komt kijken als je een bedrijf over wilt nemen, hoe je bepaalt wat de benodigde investeringen zijn en voor welke keuzes je komt te staan als je veranderingen wilt doorvoeren.
Aan het einde van dit derde jaar bewijs je wat je kunt: je zet in teamverband een eigen pop- up store op. Je leert alle benodigde beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering: van de inrichting van de store, de logistiek, de verkoop, de financiën tot de afwikkeling en opheffing van de store.

Vierde jaar

Het laatste jaar van jouw opleiding richt je je op de grote verbanden: het internationaal zaken doen, duurzaamheid, corporate governance en innovatie. Ook maak je een reis langs buitenlandse masteropleidingen.
Je studeert in het laatste halfjaar af met een onderzoeksstage in binnen- of buitenland. Met je bedrijfskundig afstudeeronderzoek bewijs je dat je de titel BBA mag dragen!
Wil je meer weten? De indeling en de vakken per collegejaar tref je hier aan.

Directe samenwerking met bedrijven

Leren doe je in de praktijk

Uiteindelijk moet je het in de echte wereld gaan waarmaken. Je brengt de theorie dan ook direct in de praktijk tijdens alle collegeblokken van de Inter College Business School. Hoe? Je zet je eigen bedrijf op. Je krijgt opdrachten om geld in te zamelen voor een goed doel. Je speelt professionele business games om de effecten van je beslissingen te doorgronden. En natuurlijk loop je stage.

We werken nauw samen met het bedrijfsleven, zodat je met echte cases aan de slag kunt. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit de top van het bedrijfsleven en uit en ga je op bedrijfsbezoek bij de interessantste bedrijven.

Onze docenten zijn zelf succesvolle ondernemers, die je voortdurend uitdagen om met slimme bedrijfsoplossingen te komen. Zo halen we de praktijk in huis.

Bedrijfsovername

Als enige particuliere opleiding in Nederland besteedt Inter College Business School aandacht aan bedrijfsovernames. Er staan in Nederland veel bedrijven te koop en dat aantal zal de komende jaren fors toenemen. Tijdens de colleges behandelen we zowel opvolging binnen de familie als overnames door derden.

Daarbij komen alle facetten van een overname aan bod: van onderhandelingstechnieken tot financieringsmodellen en groeimogelijkheden. We kijken daarnaast ook naar de psychologische aspecten: hoe kan de eigenaar zijn of haar bedrijf het beste loslaten na de overname.

Jouw carrière

Succesvol ondernemen 

Na het afronden van jouw opleiding aan Inter College Business School krijg je de officiële titel Bachelor of Business Administration (BBA). Tijdens de opleiding heb je alles geleerd om succesvol te kunnen ondernemen, dus daar kun je meteen mee aan de slag gaan. Je kunt je eigen bedrijf opzetten, een onderneming overnemen of een leidinggevende functie vervullen binnen een bestaande organisatie.

Of doorstuderen

Het kan ook dat je na het afronden van Inter College Business School nog meer kennis op wilt doen. Ook dat kan. Met je BBA-diploma kun je je inschrijven voor een masteropleiding in binnen- of buitenland.

Je ziet: met onze HBO Bedrijfskundeopleiding kun je heel veel kanten op.

 

Erkende opleiding

NRTO-lidmaatschapInter College Business School is aangesloten bij de NRTO, de brancheorganisatie voor particuliere opleidingen in Nederland. De NRTO en zijn leden staan voor kwaliteit, het lidmaatschap van de NRTO is dan ook een kwaliteitserkenning. Onze opleiding voldoet aan de professionele standaarden en hoge kwaliteitseisen, waaronder de door ons ondertekende gedragscode en de algemene voorwaarden van de NRTO.

NVAO-accreditatie

Inter College Business School is namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dat betekent dat het diploma en de titel Bachelor of Business Administration internationaal geldig zijn. Lees het rapport.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Aan het begin van ieder collegejaar reiken we de OER uit. Deze versie van de Onderwijs- en Examenregeling kun je hier aanvragen.

Klachtenprocedure

Inter College Business School heeft een klachtenprocedure waarin we onderscheid maken tussen klachten rondom tentamens en klachten over onze organisatie. Ook zijn wij via de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). De klachtenprocedure en het daarbij horende formulier kun je hieronder downloaden.

Download Klachtenprocedure

Vertrouwenspersoon

Als je als student of medewerker in een studie- of stage- of werksituatie in aanraking komt met ongewenst gedrag, kun je hiervoor terecht bij onze vertrouwenspersoon Edith Stouthamer. Ongewenste omgangsvormen hebben betrekking op het gedrag dat zo hinderlijk is, dat de persoonlijke ontwikkeling, studie of het werk er onder lijden. Wat ongewenst is en hoe ongewenste omgangsvormen worden ervaren, is zeer persoonlijk. Edith Stouthamer is per mail (info@edith-stouthamer.nl) of telefonisch (06 24900136) bereikbaar.

Terug omhoog