Kosten en Financiering

Inter College Business School is een particuliere Bedrijfskunde opleiding. Doordat het een particuliere opleiding is, zijn de studiekosten hoger dan bij het reguliere HBO onderwijs. Door de hogere studiekosten kunnen wij extra investeren in docenten uit het bedrijfsleven, kleine klassen, veel meer lesuren en veel bedrijfsbezoeken.

Studiekosten

De studiekosten voor de studiejaren 1 tot en met 3 bedragen € 17.950,- per jaar. Voor de vierjarige Bedrijfskunde opleiding bedragen de studiekosten van het vierde jaar € 8.975,-. Dit tarief geldt ook voor eventuele uitloop na het laatste jaar.

Bijkomende kosten

Gedurende de studie bedragen de kosten voor studieboeken ongeveer € 1.000,- per jaar (nieuwprijs). Uiteraard kunnen de boeken ook van andere studenten overgenomen worden of tweedehands via bijvoorbeeld Bol.com worden aangeschaft.

In het eerste studiejaar is er een verplichte leerzame internationale studiereis, de bijdrage in de kosten hiervan bedraagt maximaal € 1.800,- afhankelijk van de eindbestemming.

Van elke student wordt verwacht dat hij/zij de beschikking heeft over een laptop.

Financiering

Net als voor reguliere opleidingen kan er ook voor opleidingen aan Inter College Business School studiefinanciering worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit zowel voor het volledige collegegeld als voor de kosten van levensonderhoud. Op dit moment bestaat dat uit een lening tegen zeer gunstige voorwaarden. De exacte voorwaarden zijn te vinden op  www.duo.nl.

Bovendien hoef je na afronding van je studie maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Op deze manier is een opleiding aan Inter College Business School betaalbaar voor iedereen.

Op de site van DUO vind je alle informatie die je nodig hebt om te weten hoeveel studiefinanciering jij zou kunnen krijgen.

Aanvullende informatie

De collegegelden worden jaarlijks aangepast aan de inflatiecorrectie. Over het collegegeld wordt geen BTW berekend.

Terug omhoog