Cookie Consent by IC University of Applied Sciences – Amsterdam Bachelor Bedrijfskunde - Engels - IC University of Applied Sciences - Amsterdam
Pexels Photo 3808849

Bachelor of Business Administration

Ondernemend Leren is ideeën omzetten in daadkracht. Wat is ondernemend leren voor jou? Bij Inter College (naamswijziging 'IC Hogeschool - Amsterdam') is het leren door te doen, door theorie direct toe te passen in de praktijk. De praktijk is immers de beste leerschool.

Als student bij Inter College (naamswijziging 'IC Hogeschool - Amsterdam') draait het om het omzetten van jouw ideeën en jouw talent in daadkracht. Voor een goed idee geldt hetzelfde als voor talent: het krijgt pas waarde als je er iets mee doet.

Hard werken en niet opgeven. Doorzetters verwezenlijken hun droom, zo luidt onze visie. Bedrijfsbezoeken, stages, studiereizen en seminars, ze behoren onlosmakelijk bij jouw studie aan Inter College.

Naast de colleges en practica bereiden de docenten, die allemaal zelf succesvol ondernemer zijn, jou voor op het bedrijfsleven.

Neem nu contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Get in touch