Cookie Consent by IC University of Applied Sciences – Amsterdam Bachelor bedrijfskunde (BBA)- Nederlands | IC University of Applied Sciences - Amsterdam
Istock 1199696976

Bachelor of Business Administration (BBA) - Dutch

Ondernemend Leren is ideeën omzetten in daadkracht. Wat is ondernemend leren voor jou? Bij IC University of Applied Sciences - Amsterdam is het leren door te doen, door theorie direct toe te passen in de praktijk. De praktijk is immers de beste leerschool.

Als student bij IC University of Applied Sciences - Amsterdam draait het om het omzetten van jouw ideeën en jouw talent in daadkracht. Voor een goed idee geldt hetzelfde als voor talent: het krijgt pas waarde als je er iets mee doet.

Hard werken en niet opgeven. Doorzetters verwezenlijken hun droom, zo luidt onze visie. Bedrijfsbezoeken, stages, studiereizen en seminars, ze behoren onlosmakelijk bij jouw studie aan Inter College.

Naast de colleges en practica bereiden de docenten, die allemaal zelf succesvol ondernemer zijn, jou voor op het bedrijfsleven.

Collegegeld

Key facts

Volgende intakes: May & September 2023

4 jaar

2 semesters per jaar

Full-time

Colleges overdag

HBO Bachelor

NVAO geaccrediteerd

Programma

In het eerste halfjaar analyseer je een bedrijf en pas je alle kennis van de modules toe op een bedrijfssituatie.


In de tweede helft van het eerste jaar voer je in teamverband een Social Entrepreneurship project uit en organiseer je een reis naar het buitenland. Je zet je kennis om in resultaat en je helpt een organisatie om middelen en mogelijkheden te creëren om hun projecten te uitvoeren.

Blok 1

 • Organization Principles
 • Marketing
 • Business Economics
 • Management Skills
 • Project: Quickscan
 • Study- & Career Skills

Blok 2

 • Economics
 • Marketing
 • human resource Management
 • Project management
 • Project: Quickscan
 • Study- & Career Skills

Blok 3

 • Financial Arithmetics
 • Marketing
 • Research Methods
 • English for Business Communication
 • Project: Social Entrepreneurship - International trip
 • Study- & Career Skills

Blok 4

 • Business Law
 • Supply Chain Management
 • Dutch Writing Skills
 • English for Business Communication
 • Project: Social Entrepreneurship
 • Study- & Career Skills

Aan het einde van het tweede jaar loop je drie maanden stage bij een bedrijf. Je doet onderzoek vanuit een concreet probleem en zorgt voor een oplossing. Je presenteert jouw resultaten aan het management. Zo maak je intensief kennis met het echte bedrijfsleven.

Blok 1

 • Organization Principles
 • Business Accountancy
 • Quality Management
 • English for Business Communications
 • Business Economics 2

Blok 2

 • Economics
 • Management Skills
 • Marketing
 • Market Research
 • human resource Management

Blok 3

 • Dutch Writing Skills
 • Business Law
 • Supply Chain Management
 • Sales Skills
 • Study- & Career Skills

Blok 4

 • Internship: business research in practice

In het derde jaar leer je hoe je strategische beslissingen moet nemen. Je leert wat erbij komt kijken als je een bedrijf over wilt nemen, hoe je bepaalt wat de benodigde investeringen zijn en voor welke keuzes je komt te staan als je veranderingen wilt doorvoeren.

Aan het einde van dit derde jaar bewijs je wat je kunt: je zet in teamverband een eigen pop- up store op. Je leert alle benodigde beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering: van de inrichting van de store, de logistiek, de verkoop, de financiën tot de afwikkeling en opheffing van de store.

Blok 1

 • Strategic Management
 • Marketing (New Principles of Marketing)
 • Financial Management
 • Project: Investment plan

Blok 2

 • ICT Alignment
 • Strategic Human Resource Management
 • Business Succession
 • Management Skills
 • Project: Pop-up Store Kick-off
 • Study- & Career Skills

Blok 3

 • Dutch Writing Skills
 • Project: POP-up Store - implementation

Blok 4

 • Marketing
 • Research Methods
 • Change Management
 • Study- & Career Skills
 • Merger and Acquisitions

 

Het laatste jaar van jouw opleiding richt je je op de grote verbanden: het internationaal zaken doen, duurzaamheid, corporate governance en innovatie. Ook maak je een reis langs buitenlandse masteropleidingen.

Je studeert in het laatste halfjaar af met een onderzoeksstage in binnen- of buitenland. Met je bedrijfskundig afstudeeronderzoek bewijs je dat je de titel BBA mag dragen!

Blok 1

 • Corporate & Social Responsibility
 • Corporate Governance
 • International Management
 • Study & Career skills

Blok 2

 • Management Skills
 • Innovation management
 • Risk Analysis
 • Dutch Writing Skills
 • English for Business Communications
 • Study & Career skills

Blok 3 en 4

 • Graduation Internship - Business research


Neem contact met ons op

Informeer vandaag nog - vol=vol

 

Informeer nu
Intercollege Website Images Home Page 1920 Entrepreneurial


Directe samenwerking met bedrijven

Leren doe je in de praktijk

Uiteindelijk moet je het in de echte wereld gaan waarmaken. Je brengt de theorie dan ook direct in de praktijk tijdens alle collegeblokken van de IC University of Applied Sciences - Amsterdam. Hoe? Je zet je eigen bedrijf op. Je krijgt opdrachten om geld in te zamelen voor een goed doel. Je speelt professionele business games om de effecten van je beslissingen te doorgronden. En natuurlijk loop je stage.

We werken nauw samen met het bedrijfsleven, zodat je met echte cases aan de slag kunt. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit de top van het bedrijfsleven en uit en ga je op bedrijfsbezoek bij de interessantste bedrijven.

Onze docenten zijn zelf succesvolle ondernemers, die je voortdurend uitdagen om met slimme bedrijfsoplossingen te komen. Zo halen we de praktijk in huis.

 

Bedrijfsovername

Als enige particuliere opleiding in Nederland besteedt IC University of Applied Sciences - Amsterdam aandacht aan bedrijfsovernames. Er staan in Nederland veel bedrijven te koop en dat aantal zal de komende jaren fors toenemen. Tijdens de colleges behandelen we zowel opvolging binnen de familie als overnames door derden.

Daarbij komen alle facetten van een overname aan bod: van onderhandelingstechnieken tot financieringsmodellen en groeimogelijkheden. We kijken daarnaast ook naar de psychologische aspecten: hoe kan de eigenaar zijn of haar bedrijf het beste loslaten na de overname.

 

Nederlandse studenten kunnen deelnemen aan ons programma met de volgende diploma's:

 • HAVO
 • VWO
 • MBO4
 • International Baccalaureate
 • UK BTEC diploma verkregen aan een ROC met Economie of Management en Operations, en Wiskunde als een keuzevak 

We zorgen dat de studenten tijdens elk semester genoeg ervaring uit het bedrijfsleven op doen. Dit doen wij via:

• Individuele case study analyses
• Groepspresentaties
• Opstellen van een business plan
• Consultancy projecten
• Bedenken van een bedrijfsstrategie
• Individuele rapportages

Studenten zullen tussentijdse evaluaties maken nadat elk semester is voltooid.

Get in touch