Cookie Consent by IC University of Applied Sciences – Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staan de hoofd- en richtlijnen van het onderwijs en de examinering. Onze BBA opleiding heeft in de OER een gedeelte waarin het standaard studieprogramma is vastgelegd en waarin staat op welk niveau je onderdelen van je studie moet behalen om de opleiding af te ronden. De regelingen in de OER zijn bindend.

Het document is rechtstreeks te downloaden via onderstaande link.  

 

Get in touch