Cookie Consent by Inter College Business School Accreditatie, keurmerk | Inter College Business School
Intercollege Website Images Aboutus Accreditation

Accreditatie , netwerk

Inter College Business School is er trots op geassocieerd met en geaccrediteerd te zijn door verschillende organisaties en verenigingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. 

 

De Nederlandse NVAO heeft de BBA-opleiding van Inter College Business School geaccrediteerd, Croho: 39226 (BA Hons).

In 2002 is de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bij wet opgericht om de kwaliteit van bachelor- en masteropleidingen te beoordelen en te waarborgen. De Nederlandse accreditatie is gebaseerd op peer review van opleidingen. Vlaanderen neemt als waarnemer deel aan het bestuur en er is een verdrag opgesteld om formeel te waarborgen dat de accreditatieorganisatie zowel voor Nederland als voor de Vlaamse gemeenschap van België werkt.

De BBA Bachelor of Business Administration van Inter College Business School is in 2019 geaccrediteerd door de NVAO (geldig tot 2025). Een kopie van het accreditatiebesluit en het accreditatierapport zijn te downloaden via de site van de NVAO.

NRTO-Keurmerk

Inter College Business School heeft een Keurmerk van de NRTO, de toonaangevende brancheorganisatie voor particulier onderwijs in Nederland. 

 

 

NVAO
NRTO

Get in touch